Make your own free website on Tripod.com

Tamadun China

 

 

Pengenalan

Sebelum mengetahui sesuatu tempat, kita mestilah memahami latar belakang tempat tersebut. Oleh sebab itu, Latar Belakang Tamadun merupakan matlumat penting untuk membolehkan anda mengenali tamadun yang begitu unik ini.

    Oleh sebab tamadun manusia ini bersifat dinamik, maka, tamadun awal ini terus berkembang kerana mesyarakat yang mendukung tamadun tersebut sentiasa berusaha untuk mencapai kemajuan hidup. Oleh itu, kita dapat melihat Peningkatan Tamadun yang pesat ini.

    Setiap tamadun sedikit sebanyak telah menyumbang kepada masyarakat kini. Tamadun China juga tidak dikecualikan. Terdapat banyak Sumbangan Tamadun ini.

 

Pengenalan

Latar Belakang Tamadun

Peningkatan Tamadun

Sumbangan Tamadun