Make your own free website on Tripod.com

Tamadun China

 

 

Peningkatan Tamadun

Secara umumnya, peningkatan tamadun merujuk pada kemampuan manusia menggunakan pemikiran mereka mengawal dan menggunakan sepenuhnya alam persekitaran untuk membentuk kehidupan yang lebih maju dan kompleks. Peningkatan itu berkait secara langsung dengan kemahiran menghasilkan idea-idea baru dalam memajukan dan meningkatkan cara hidup. Kemajuan tamadun dapat diukur melalui pencapaian menusia dalam tiga aspek utama, iaitu Peningkatan Politik, Peningkatan Ekonomi dan Peningkatan Sosial.

 

Pengenalan

Latar Belakang Tamadun

Peningkatan Tamadun

Sumbangan Tamadun